21.10.2016 10:24

Valo-ja äänihälytysten suunnittelu – 3D mallinnus, Pfannenberg

Päämiehemme Pfannenberg on julkaissut mielenkiintoisen 3D mallinnusoppaan joka hyvin havainnollistaa miten eri tuotteilla saavutetaan vaadittu kattavuus eri tiloihin. Opas sopii hyvin konsulttien, suunnittelijoiden ja turvallisuudesta vastaavien käyttöön kun vertaillaan eli tuotteilla saavutettavaa kattavuutta erilaisissa ympäristöissä huomioiden myös taustamelu. Pfannenberg on julkaissut suunnittelua tukevan ilmaisen ohjelman omilla sivuillaan joka on vapaasti ladattavissa.

http://www.pfannenberg.com/?80

Oikeilla tuotevalinnoilla voidaan tarvittavien hälytinyksiköiden määrää oleellisesti karsia samalla kun haluttu havaittavuus ja äänenpaine säilyvät suunnitteluarvojen mukaisina.

http://www.pfannenberg.com/fileadmin/uploads/3D-Coverage_eng.pdf