CPS300

Plansafe CPS300 on osoitteellinen turvavalojärjestelmä jossa jokaisella siihen kytketyllä valaisimella on oma paikallisakku, normaalisti virransyöttö tulee keskuksen kautta.
Näin valaisinsyötön kaapeloinnin ei tarvitse olla palonkestävä osoitteellisessa järjestelmässä.  Yhden keskusyksikön maksimikuormitus on 900W tai määrällisesti 240 valaisinta.

CPS300 valvoo automaattisestinormaalikäytön aikana keskuksien ja valaisimien toimintaa. Informaation syöttö tapahtuu kytkentäkaapelien kautta ja erillistä datakaapelointia ei tarvita vaan tehonsyöttö ja valaisinten valvonta tapahtuu samaa kaapelia käyttäen.
Järjestelmä suorittaa valaisimien sekä keskuksien lakisääteisen testauksen automaattisesti ohjelmoitujen testausaikojen mukaan. Jokaisella valaisimella on oma osoitteellinen valovahti,
näin saadaan vikatiedot, tekniset tiedot ja raportit valaisinkohtaisesti.

Plansafe CPS 300:lta saadaan raportit lakisääteisestä testauksesta sekä järjestelmän kunnossapitoon liittyvistä toiminnoista kun siihen on liitetty Light Manager ohjelmisto. Raportit voidaan tulostaa manuaalisesti tai automaattisesti.

Poistumisopasteet, turvavalot ja yhdistelmävalot voidaan kaikki kytkeä saman sulakkeen taakse. Valaisimien toimintaperiaate määritetään ohjelmallisesti joko suoraan keskukselta tai PC:n kautta Light Manager ohjelman avulla. Järjestelmään saa liittää ainoastaan
Plansafe CPS300 järjestelmän kanssa yhteensopivia valaisimia,

 

CPS300 keskusyksikkö toimii valvontalaitteena ja tehonlähteenä (230v verkkosähkö) siihen kytketyille valaisimille. Yhden keskusyksikön maksimikuormitus on 900W tai määrällisesti 240 valaisinta.
Keskuksessa ei ole omaa akustoa, jokaisella valaisimella on oma sisäänrakennettu akusto.
Valaisimille menevän syöttökaapelin ja asennuksen ei tarvitse olla palonkestävää.

 

Light Manager
Plansafe CPS300 yksikkö voidaan liittää ethernet-verkon kautta PC:lle johon asennetaan Light Manager ohjelmisto. Light Manager ohjelmiston avulla pystytään vaivattomasti valvomaan suurempiakin valaisin- ja keskusmääriä.
Ohjelmiston avulla saadaan helposti kuukausittaiset testit määritettyä ja raportit
tulostettua. Valaisimien paikantamiseksi voidaan ohjelmaan asentaa rakennuksen pohjapiirustus johon valaisimet sijoitetaan. Testaus voidaan suorittaa valaisinkohtaisesti tai koko järjestelmän kattavasti.