Yleistietoa ATEX/EX

Räjähdysvaarallisten tilojen luokituksista ja oikean hälyttimen valinnasta lisätietoa oheisissa pdf-tiedostoissa.

http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/ATEX_opas.pdf

http://www.ttl.fi/fi/kemikaaliturvallisuus/atex/Documents/atex_starttipaketti.pdf

http://dio.fi/wp-content/uploads/2014/09/atexkoodit_extilat.pdf