Historia

Autrosafe Oy grundades den 1 mars 1995. Autrosafe Oy:s grundare hade redan före detta erfarenhet av produkterna och huvudmännen, som grundarna samarbetat med sedan 1985. Grundarna hade samlat på sig övrig erfarenhet om branschen på sjösidan sedan 1981.

Autrosafe Oy inledde sin verksamhet med en styrka på tre personer och har fram till idag växt till ett företag som sysselsätter 9 personer. I början utgjorde varven, dieselfabrikerna och fartygsbolagen de huvudsakliga kunderna.

Marknadsföringen av Wikrolux Oy:s nödutgångsskyltar och nödbelysning inleddes på landsidan i början av 1990. Autrosafe Oy och Wikrolux Oy har varit banbrytare i fråga om ibruktagande och utveckling av LED-tekniken i nödutgångsskyltar och nödbelysning.

Sedan 2001 hör Autrosafe Oy till koncernen Copertura.