Om företaget

Utan att pruta på säkerheten

Autrosafe Oy grundades år 1995 och är ett företag med komplett service: vi importerar elektroniska apparater och system samt planerar, underhåller och installerar dessa. Vi levererar även skräddarsydda kopplingsstycken och dosor samt kabelserier utifrån kundernas behov. Utöver nödbelysning har vi även specialiserat oss på brandlarm-, gaslarm- och maskinalarmsystem för fartyg, temperatur- och tryckgivare för dieselmotorer på fartyg, trådlösa temperaturmätningssystem för roterande maskindelar, lösningar till kommandobryggan på fartyg och VDR-system.

Vårt företag är beläget i Mikkola i Vanda invid lättframkomliga vägförbindelser. Autrosafe har sedan 2001 var en del av koncernen Copertura, som tilldelats AAA-rating av Dun & Bradstreet.

Vår affärsverksamhet bygger på en övergripande verksamhetsidé; det som vi säljer kan vi även planera, ta i bruk och underhålla samt vid behov även montera.

Som leverantör av brandlarmsystem till fartyg har Autrosafe Oy kontinuerligt utvecklat sin kompetens. Vi har planerat, levererat och satt ihop brandlarmsystem till såväl passagerarfartyg som till frakt- och krigsfartyg.

I samarbete med Wikrolux Oy och Planray Oy har vi levererat flera heltäckande adresserbara nödutgångs- och nödbelysningssystem till kunder runt om i Finland

Tack vare kontinuerlig produktutveckling kan vi framställa nya lösningar eller förbättra våra befintliga produkter. Produktutvecklingsidén kan komma direkt från kunderna och få sin början från våra egna erfarenheter.