Produkter

Larm

Nödbelysning

Allmänbelysning

SjöAutrosafe Oy:s produktsortiment kan indelas i några huvudgrupper: belysning, larm, båtteknik och monteringsprodukter (underleverans). På vår webbplats finns några produktförteckningar och du får mer information om produkterna genom att ringa oss på (09) 270 90 120.

Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar utan separat information.