Tjänster

Vi betjänar våra kunder från planeringsskedet via leveranser och ibruktagande ända till slutet av produktens livscykel. Vi kan leverera reservdelar till de flesta av produkterna som vi säljer. Vi förmedlar feedback från användarna till produkttillverkarna. Vid behov planerar vi tillsammans en ny lösning; endera en ny produkt eller exempelvis en ny sammansättning.