Underhåll

Underhåll av Autronicas brandlarmsystem för fartyg och ordnande av underhållshjälp runtom i världen.

Underhåll av maskinautomationssystem från Norcontrol och Kongsberg samt ordnande av underhåll runtom i världen.

Underhåll av nödutgångsskyltar och nödbelysningssystem från Wikrolux.

Vi underhåller även anordningar och helheter som tillverkats vid Autrosafe Oy