Planering

Planering av nya brandlarmsystem på fartyg och uppdatering av gamla system.

Planering av maskinautomations- och larmsystem på fartyg.

Vid planering av nödbelysningssystem hjälper vi kunderna att hitta de lösningar som lämpar sig bäst för objekten