17.6.2013 11:56

En blixt säger mer än tusen ord!

En blixt säger mer än tusen ord!

Pfannenberg är världen första tillverkare av blixtljus, certifierade i enlighet med EN 54-23. Varningsmaterial i överensstämmelse med standarder gällande i hela Europa 2013

Optiska signalgivare ger
säkerhet vid första
ögonkastet
Optiska signalgivare ger
oavsett om du använder blixtljus eller lampor med fast sken – de
optiska signalgivarna från Pfannenberg väcker i alla avseenden uppmärksamhet
som kan rädda liv.
De ser till att processtillstånd av alla typer
tillkännages i rätt tid. Genom sin entydiga uppmaning till åtgärd ger
de mycket goda förutsättningar för ett friktionsfritt förlopp i produktionsprocesserna.
Dra nytta av högsta kvalitet och ett enastående komplett sortiment.