25.8.2013 10:06

Video: installering PATROL

Titta på video från Pfannenberg: http://www.pfannenberg.com/en/support/downloads/videos.html

För tilläggsinformation vänligen kontakt oss!
Text i video är på engelska, man ser i alla fall hur enkelt det är att installera PATROL.